عصاره گوجه فرنگی در قرص وستولوکس

عصاره گوجه فرنگی در قرص وستولوکس   کاربرد قرص وستولوکس قرص وستولوکس محتوی 150 میلی گرم عصاره طبیعی گوجه فرنگی است که به روش اولترافیلتراسیون استخراج شده است و یک ...