جستجو پیشرفته باز کردن
اجاره 55متر مغازه ، بر اصلی
2

اجاره 55متر مغازه ، بر اصلی

قیمت : 30,000,000 تومان
1 سال قبل / تهران

متراژ: ۵۵ ساخت: ۱۳۹۹ اتاق: ۱ ودیعه (تومان): ۷۰۰ میلیون اجارهٔ ماهانه (تومان): ۳۰ میلیون ۳۳متر مغازه دوبر ، مغازه دوکله با بر ۴متر تابلو […]