درچه شرایطی آموکسی کلاو تجویز می شود

درچه شرایطی آموکسی کلاو تجویز می شود   آموکسی کلاو یک آنتی بیوتیک ترکیبی است که برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده می شود. آموکسی کلاو حاوی آموکسی سیلین (آنتی ...

عصاره گوجه فرنگی در قرص وستولوکس

عصاره گوجه فرنگی در قرص وستولوکس   کاربرد قرص وستولوکس قرص وستولوکس محتوی 150 میلی گرم عصاره طبیعی گوجه فرنگی است که به روش اولترافیلتراسیون استخراج شده است و یک ...